Maarja Mägi

METS

MägiManni metsakooli juhendaja

Olen Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia avatud ülikooli kolmanda kursuse tudeng, kes omandab oma teadmisi seikluskasvatuse suunal.
Noortega hakkasin tegelema juba 14-aastasena, kui minust sai kodutütar. Alustasin tüdrukute rühma „Päiksekiir“ juhendamisega - just sealt sai alguse minu matkamise ja looduslaagrite huvi, lisaks kujunes selleaegsest tegevusest välja minu praegune elukutse.

Alates Kaitseliitu astumisest olen olnud abiks erinevate laagrite korraldamisel, vanemaks saades olen olnud ka laagrite läbiviija rollis. Lisaks laagritele on minu hobiks olnud matkamine: matkajana, võistlusmatkadel osalejana, korraldajana ja juhendajana.
Viimastel aastatel olen omandanud matka- ja loodustundmise kogemusi erinevatel suurvõistlustel nii võistluse turvalisuse tagaja kui ka läbiviijana. Sel aastal läbisin noorte tugiisiku koolituse, et toetada abivajavaid noori oma eesmärkide saavutamisel.

Lisaks koolis õpitule ja erinevate tegevuste läbiviimisel omandatud kogemustele olen ennast täiendanud nii elamuspedagoogika vallas kui ka noorte ja lastega tegelemise valdkonnas.
Aastal 2013 olin riskilaste laagri korraldajaks ja läbiviijaks, jälgisin Valgamaa noortekeskuste suvekoolis turvalisust, koolitasin end veematkade osas, läbisin köietöö koolituse ning tegin palju muud põnevat.

MINU MOTO: Mõtle raamist välja ja näe ümbritsevat!