Broneeri laagrikoht suvi 2024

Kodukorra reeglid

  • Selleks, et kõigil oleks hea, palume kaasa pakkida hea tuju, abivalmiduse, sõbralikkuse ja aususe.
  • Magamistubades kehtib sõjaväeline kord – oma voodi tuleb iga päev korda teha, tuba korras hoida ja vaadata, et asjad poleks pilla-palla.
  • Laagri varaga tuleb käituda nii, et ka teised saaksid seda kasutada ja nii, et ka järgmisel aastal saaks sama mõnusalt aega veeta.
  • Laagris kehtivad kõigile samad reeglid – kõik lapsed on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, kasvataja/juhendaja korraldusi.
  • Ohu korral enda või teiste tervisele tuleb sellest teada anda. Näiteks tulekahju tekkimisel tuleb teavitada laagri personali ja koguneda varem kokku lepitud punkti.
  • Soovime, et kõik lapsed jõuaksid tervete ja õnnelikena koju, seega on omapäi laagri territooriumilt lahkumine keelatud. Ümbrusega tutvumiseks on ühised matkad ja mängud.
  • Laagrisse pole mõtet kaasa võtta kalliskive, kuldmünte jms. Laagriterritooriumile jäetud väärisesemete eest laager ei vastuta. Kui mõned sellised asjad siiski satuvad kotti, võib need kasvataja kätte hoiule anda.
  • Laagris on keelatud kasutada meelemürke (tubakas, alkohol, narkootikumid) – meil on nendetagi lõbus!
  • Lapse poolt lõhutud/rikutud vara hüvitab laagrile lapsevanem.
  • Kui laps rikub laagri kodukorda, võetakse ühendust tema vanematega. Suuremate rikkumiste puhul saadetakse laps koju, laagri eest makstud raha seejuures ei tagastata.

EHK LÜHIDALT:
Käitu hästi, hoia ennast, enda ja teiste asju ning sind ootab ees imeline laagrielamus!